Zināšanu vietne
Lai Viļumsons ir lepns


Viļumsona Pētera Aleksandra dzīves notikumi. Skaitļos un aprakstos

 Gads Notikums un apraksts Avots
 187217. novembrī dzimis Vilces pagastā Anetes un Krišjāņa ģimenē.
Pēc vecā kalendāra: 1872. gada 5. novembrī Maz-Berķenes pagastā, Jelgavas apriņķī
 • Jaunākās Ziņas, Nr.228, 07.10.1939.
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 • Rīts, Nr. 278, 08.10.1939.
 • https://timenote.info/lv/Peteris-Vilumsons
 1873  
 1874  
 1875  
 1876  
 1877  
 1878  
 1879  
 1880  
 1881  
 1882  
 1883  
 1884  
 1885  
 1886  
 1887  
 1888  
 1889  
 1890  
 1891  
 1892  
 1893  
 1894  
 1895  
 1896  
 1897  
 1898  
 1899  
 1900  
 1901  
 1902  
 1903Patentē aušanas mašīnu "Lielupes Viļņi"
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Latviešu Avīzes, Nr.101, 1903.
 1903 1. novembrī aizbrauc uz Novgorodu pasniegt kursus, atpakaļ atbrauc 10. novembrī
 • Latviešu Avīzes, Nr.86, 28.10.1903.
 1904Iznāk "Pirmdienas Rīts".
 •  Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 1904.Iznāk Otrdienas Rīts".
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • "Otrdienas Rīts". Jelgava, 1904.
 1904 9. februārī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904 16. februārī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904 19. februārī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904 23. februārī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904 26. februārī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904 29. februārī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  8. martā Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  11. martā Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  15. martā Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  18. martā Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  22. martā Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  8. aprīlī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  12. aprīlī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  15. aprīlī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  26. aprīlī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  29. aprīlī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  3. maijā Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 1904  10. maijā Jelgavā sākas trīs dienu aušanas mācība pie Lielupes Viļņiem
 • Baltijas Vēstnesis, Nr.28, 04.02.1904.
 • Mājas Viesis, Nr.18, 05.05.1904.
 1904  6. septembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 1904  13. septembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 1904  16. septembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 1904  27. septembrī Dinaburgā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 1904  4. oktobrī Valkā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 1904  11. oktobrī Liepājā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 1904 11. oktobrī Jelgavā* sākas trīs dienu aušanas kursi
* - kas notika ar Liepāju?
 • Latviešu Avīzes, Nr.79, 02.10.1904. 
 1904  15. oktobrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.79, 02.10.1904.
 1904  18. oktobrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.79, 02.10.1904.
 1904  11. novembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.11.1904.
 1904  15. novembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.11.1904.
 1904  18. novembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.11.1904.
 1904  22. novembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.79, 02.10.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.11.1904.
 1904  25. novembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.79, 02.10.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.11.1904.
 1904  29. novembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.79, 02.10.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.11.1904.
 1904  9. decembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.79, 02.10.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.11.1904.
 1904  13. decembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.79, 02.10.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.11.1904.
 1904  16. decembrī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.71, 04.09.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.79, 02.10.1904.
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.11.1904.
 1905 21. martā sākas trīs dienu aušanas kursi Siev. Lauksaim. skolā pie (?)
 • Latviešu Avīzes, Nr.23, 23.03.1905.
 1905 28. martā Jelgavā  sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.23, 23.03.1905.
 1905  31. martā Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.23, 23.03.1905.
 1905 4. aprīlī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.23, 23.03.1905.
 • Latviešu Avīzes, Nr.26, 02.04.1905.
 1905  7. aprīlī Jelgavā sākas trīs dienu aušanas kursi
 • Latviešu Avīzes, Nr.23, 23.03.1905.
 • Latviešu Avīzes, Nr.26, 02.04.1905.
 1905.  24. augustā Jelgavā aicina pieteikties par mācekļiem divus uzticamus lauku zēnus
 • Zemkopis, Nr.34, 24.08.1905.
 1905 Iznāk "Trešdienas Rīts".
 •  Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • "Trešdienas Rīts". Jelgava, 1905.
 1906

 1907Pēc 1. janvāra Jelgavā aicina pieteikties par mācekli, vēlāk palīgu, uzticamu un izveicīgu lauku zēnu
 •  Latviešu Avīzes, Nr.100, 16.12.1906.
 1908. 12. februārī sāk vadīt kursus Jaungulbenē, tie noslēdzas 15. februārī
 • Baltijas Lauksaimnieks, Nr.1 15.01.1908.
 • Zemkopis, Nr.4, 23.01.1908.
 1908  26. martā sāk vadīt aušanas kursus Sējā, tie noslēdzas 30. martā
 • Dzimtenes Vēstnesis, Nr.109, 12.05.1908.
 • "Latviešu Avīžu" Zemkopības pielikums, Nr.12, 0706.1908.
 • Zemkopis, Nr.18, 30.04.1908.
 • Zemkopis, Nr.22, 28.05.1908.
 19087. jūnijā sākas Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības rīkota izstāde, kurā P. Viļumsons piedalās ar aušanas stellēm un audumiem. Izstāde noslēdzas 9. jūnijā. Godalga: sudraba medaļa
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Dzimtenes Vēstnesis, Nr.133, 11.06.1908.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
 1908. 14. jūnijā sākas  II Gulbenes Lauksaimniecības Biedrības rīkota izstāde, kurā P. Viļumsons piedalās ar aušanas stellēm. Izstāde noslēdzas 16. jūnijā. Godalgas: GRAND PRIX un zelta medaļa
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Baltijas Lauksaimnieks, Nr.14, 15.07.1908.
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
 1908.22. jūnijā sākas Limbažu lauksaimniecības biedrības III zemkopības lielrūpniecības izstāde, kurā P. Viļumsons piedalās ar aušanas stellēm. Izstāde noslēdzas 25. jūnijā. Godalga: zelta medaļa
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
 1908 9. jūlijā publicēts dzejolis, kurā pieminēts Viļumsons
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Dzimtenes Vēstnesis, Nr.156, 09.07.1908. 
  1908.6. septembrī sākas Jēkabmiesta lauksaimniecības biedrības izstāde, kurā P. Viļumsons piedalās ar aušanas stellēm. Izstāde noslēdzas 8. septembrī. Godalga: sudraba medaļa
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Baltijas Lauksaimnieks, Nr.17, 01.09.1908.
 • Dzimtenes Vēstnesis, Nr.192, 20.08.1908.
 • Latviešu Avīzes, Nr.68, 23.08.1908.
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
 1908.9. septembrī sāk vadīt aušanas kursus Jēkabmiestā, tie noslēdzas 12. septembrī
 • Baltijas Lauksaimnieks, Nr.17, 01.09.1908.
 • Dzimtenes Vēstnesis, Nr.192, 20.08.1908.
 • Latviešu Avīzes, Nr.68, 23.08.1908.
1908. 1. oktobrī vada kursus Andricēnos, Mālpilī
 • Baltijas Lauksaimnieks, Nr.17, 01.09.1908.
 1908. 14. oktobrī vada kursus Kļavkalnā, Mālpilī
 •  Baltijas Lauksaimnieks, Nr.17, 01.09.1908.
 1909 23.februārī sāk vadīt aušanas kursus Jaungulbenē, tie noslēdzas 27. februārī
 • Jaunās Latviešu Avīzes, Nr.16.24.02.1909. 
 1909 12. jūnijā sākas  Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskās Sabiedrības un Jelgavas Lauksaimniecības Biedrības rīkota izstāde, kurā P.Viļumsons piedalās ar stellēm un audumiem. Izstāde noslēdzas 14. jūnijā. Godalga: lielā sudraba (zelta) medaļa
 •  Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Jaunās Latviešu Avīzes, Nr.49, 19.06.1909.
 • Jaunās Latviešu Avīzes, Nr.51, 26.06.1909.
 • Latviešu Avīzes, Nr.55, 11.07.1909.
 • Zemkopis, Nr.27, 01.07.1909.
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 1909. 20. jūnijā sākas VI Rūjienas zemkopības biedrības rīkotā lauksaimniecības un mājrūpniecības izstāde, kurā P.Viļumsons piedalās ar stellēm un audumiem. Izstāde noslēdzas 22. jūnijā. Godalgas: diploms un zelta medaļa
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Zemkopis, Nr.27, 01.07.1909.
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 1909.P.Viļumsons piedalās izstādē Pērnavā. Godalgas: zelta medaļa, I pakāpes sudraba medaļa
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Düna Zeitung, Nr.157, 13.07.1909. 
 1910 2. februārī ierodas Vaksales (?) viesnīcā, Liepājā
 • Liepājas Atbalss, Nr.14, 19.01.1910.
 1910 3. februārī Liepājā sāk rīkot kursus, kuri ilg 3-4 dienas
 • Liepājas Atbalss, Nr.14, 19.01.1910.
 1910 17. februārī ziņo, ka drīz iznāks "Ceturtdienas Rīts"
 • Dzimtenes Vēstnesis, Nr.39, 17.02.1910.
 1910 1. aprīlī Jelgavā aicina pieteikties par mācekļiem lauku zēnus ar labām liecībām
 • Sadzīve, Nr.38, 01.04.1910.
 1910 17. maijā sāk rīkot kursus Hermaņa ielā 9, Liepājā. tie noslēdzas 22.maijā
 • Latviešu Avīzes, Nr.55, 17.05.1910.
 1910. 8. jūnijā sākas Aizputes zemkopības un apkārtējo biedrību rīkotā I lauksaimniecības un rūpniecības izstāde, kurā P. Viļumsons piedalās ar aušanas stellēm un audumiem. Izstāde noslēdzas 13. jūnijā. Godalgas: GRAND PRIX (par stellēm) un zelta medaļa (par audumiem)
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Liepājas Atbalss, Nr.136, 19.06.1910.
 • Zemkopis, Nr.28, 14.07.1910.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 1910.  P.Viļumsons piedalās izstādē Rēvelē (tagad Tallina). Godalga: zelta medaļa
 •  Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018. 
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 1910 Iznāk "Ceturtdienas rīts"
 • Liepājas Atbalss, Nr.252, 03.11.1910.
 • Zemkopis, Nr.44, 03.11.1910.
 1910Ar stellēm piedalās Novo-Uzenkas zemstes (pašvaldības) rīkotā izstādē
 • Zemkopis, Nr.5, 01.02.1912. 
 191110.septembrī sākas Seces, Skrīveru-Ašerādenes (Aizkraukles) lauksaimniecību biedrību izstāde Jaunjelgavā, kurā P. Viļumsons piedalās ar aušanas stellēm un audumiem. Izstāde noslēdzas 12. septembrī
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Latviešu Avīzes, Nr.96, 25.08.1911.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
 1911 1. oktobrī sākas  Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskās Sabiedrības un Jelgavas Lauksaimniecības Biedrības dārzu un lauku ražas un citu lauksaimniecības ražojumu izstāde, kurā P. Viļumsons piedalās ar aušanas mašīnas modeli. Izstāde noslēdzas 3. oktoobrī. Godalga: sudraba medaļa
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Jaunās Latviešu Avīzes, Nr.84, 21.10.1911.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
 • Sadzīve, Nr.96, 06.10.1911.
 • Tēvija, Nr.115, 08.10.1911.
 • Tēvija, Nr.120, 22.10.1911.
 • Zemkopis, Nr.41, 12.10.1911.
 1911  Iznāk "Ceturtdienas rīts". Tikai apraksti
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Baltijas Lauksaimnieks, Nr.9, 01.05.1911.
 • Ceturtdienas Rīts. Jelgava, 1911. 
 • Dzimtenes Vēstnesis, Nr.44 , 23.02.1911.
 • Jaunības Tekas, Nr.12, 01.12.1911.
 • Tēvija, Nr.39, 05.04.1911.
 191220. septembrī sākas I Viskrievijas izstāde, kurā ar savām aušanas mašīnām piedalās P.Viļumsons, tā noslēdzas 25. septembrī
 • Dzimtenes Vēstnesis, Nr.226, 28.09.1912.
 • Tēvija, Nr.109, 20.09.1912.
 • Tēvija, Nr.115, 04.10.1912.
 191226. septembrī sāk vadīt aušanas kursus Maskavā, tie noslēdzas 30.septembrī
 • Dzimtenes Vēstnesis, Nr.226, 28.09.1912.
 • Tēvija, Nr.109, 20.09.1912.

 1912 15. oktobris - datums, no kura var iestāties mākslas aušanas iestādē, vēlāk jākļūst par palīgiem
 • Tēvija, Nr.117, 09.10.1912.
 1912. Iznāk "Pirmdienas rīts"
 •  Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • "Pirmdienas rīts". Jelgava, 1912.
 1913
 1914  
 1915 J. Ābrams apsūdz P. Viļumsonu par neslavas celšanu. Ābrams piekrīt lietu izbeigt, ja Viļumsons samaksā Vietējam Sarkanajam krustam 15 rubļus
 • Latviešu Avīzes, Nr.88, 03.04.1915. 
 1916  
 1917  
 1918 6. decembrī izceļas ugunsgrēks P. Viļumsonam piederošajā jaunbūvē Kalves šosejā, kurā kara laikā tika ierīkota kokvilnas glabātuve. Zaudējumi lieli
 • Dzimtenes Ziņas, Nr.174, 08.12.1918. 
 1919  
 1920  
1921 29. janvārī pierakstīts Brīvības ielā 116, Rīgā
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1921 17. decembrī pieteikts I policijas iecirknī, Lielā ielā 25 , Jelgavā
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1921 28. decembrī ierakstījies Brīvības ielas 116 mājas grāmatā, Rīgā
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Mājas grāmata Brīvības ielai 116. Fonda Nr.2942. Apraksta Nr.1. Lietas Nr.2235.
 1922 12. jūnijā izdota aizsardzības apliecība Nr.73 Pēterim Viļumsonam uz rakstu aužamo mašīnu
 • Ekonomists, Nr.23, 01.12.1923.
 • Valdības Vēstnesis, Nr.137, 26.06.1922. 
 192213. (mēnesis?) pierakstīts un izdota peldu nodokļa marka Katedrāles ielā 3, Ķemeros
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1922 8. jūlijā iesniegts patents aušanas mašīnai "Daugavas viļņi"
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Patenta dokumenti. Fonda Nr.4893. Apraksta Nr.1. Lietas Nr.2085.
 1922 Piedalās Saeimas vēlēšanās
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1923 Jūnijā uz Lietuvu aizsūta stelles ar piederumiem
 • Latvijas Vēstnesis, Nr.136, 27.06.1923. 
 1923 Jūlijā piedalās 3.Rīgas izstādē - tirgū
 • Latvijas Vēstnesis, Nr.161, 26.07.1923. 
 1923 Piedalās Rīgas pilsētas domes vēlēšanās
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1923? (datums?). (mēnesis?) pierakstīts un izdota peldu nodokļa marka Katedrāles ielā (numurs?), Ķemeros
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 192319. decembrī izsniegts patents aušanas mašīnai "Daugavas viļņi"
 • Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 • Ekonomists, Nr.3, 01.02.1924.
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izsniegto patentu saraksti. Fonda Nr.4893. Apraksta Nr.2. Lietas Nr.3.
 • Valdības Vēstnesis, Nr.10, 12.01.1924.
 1923 Iznāk "Pirmdienas Rīts"
 •  Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 1923 Iznāk "Ceturtdienas Rīts"
 •  Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
1924  10. (mēnesis?) pierakstīts un izdota peldu nodokļa marka Baznīcas ielā 10, Ķemeros
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1924 25. jūlijā piedalās 4. Rīgas izstādē
 • Darba Balss, Nr.57, 29.07.1924.
 • Latvijas Sargs, Nr.167, 27.07.1924. 
 1924 Iznāk "Otrdienas Rīts"
 • Latvju Grāmata, Nr.6, 01.11.1924. 
 1924 Ar Mākslas aušanas kursiem iepazīstas angļu sūtniecības pārstāvji
 • Latvijas Sargs, Nr.280, 09.12.1924. 
19257. (mēnesis?) pierakstīts un izdota peldu nodokļa marka Baznīcas ielā 10. Ķemeros
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 192519. jūlijā sākas 5. Rīgas izstāde, kurā piedalās P. Viļumsons, tā noslēdzas 2. augustā
 • Latvijas Tautsaimnieks, Nr.1, 01.08.1925.
 • Latvijas Sargs, Nr.167, 31.07.1925. 
 1925Septembrī konstatē ļaunprātīgu dedzināšanu spoguļu fabrikā, uguns liesmas pārņēma arī Viļumsona namu, kur nodarīti lielāki zaudējumi
 • Strādnieku Avīze, Nr.208, 17.09.1925. 
 1925. Piedalās Rīgas pilsētas domes vēlēšanās
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 192519. oktobrī iesniegts patents aušanas mašīnai "Rakstu aušanas mašīna"
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Patenta dokumenti. Fonda Nr.4893. Apraksta Nr.1. Lietas Nr. 2083.
 • Latvis, Nr.1221, 24.10.1925.
 1925 22.oktobrī izdota aizsardzības apliecība Nr.781 Pēterim Viļumsonam uz rakstu aužamo mašīnu
 • Valdības Vēstnesis, Nr.287, 22.12.1925. 
 1926 2. februārī tiesas lēmums par obligāciju izpirkšanu ēkai, Stabu ielas 25, Rīgā
 • Valdības Vēstnesis, Nr.38, 17.02.1926. 
 1926 29. jūlijā pierakstīts un izdota peldu nodokļa marka Katedrāles ielā 13, Ķemeros
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 192628. septembrī tiesas lēmums, ka obligācijas apmaksātas
 • Valdības Vēstnesis, Nr.232, 15.10.1926.
 1926 29. septembrī ziņo, ka kursi ir sākušies, bet pieteikšanās turpinās
 • Latvijas Sargs, Nr.218, 29.09.1926.
 1926Uz Jaunzēlandes skolām un mājrūpniecības vajadzībām nosūtītas stelles
 • Latvijas Sargs, Nr.217, 28.09.1926. 
192616. decembrī mākslas aušanas kursus sāk rīkot Stabu ielā 25. Tur arī tirgo aušanas piederumus
 • Izšķiries, Nr.20, 06.01.1927.
 • Izšķiries, Nr.21, 13.01.1927.
 • Jaunākās Ziņas, Nr.268, 27.11.1926.
 • Latvijas Sargs, Nr.275, 05.12.1926.
 • Latvis, Nr.1545, 30.11.1926.
 1927 9. janvārī Rīgā sākas mākslas aušanas kursi
 • Imantas Gars, Nr.2, 15.01, 1927.
 1927 28. maijā tiek pielīdzināts Tomasam Edisonam
 • Daugavas Vārds, Nr.22, 28.05.1927.
  1927 4. jūnijā piedalās nobalsošanā par ierosinājumu
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
1927 9. jūnijā izsniegts patents aušanas mašīnai "Rakstu aušanas mašīna"
 • Latvijas Sargs, Nr.159, 28.11.1927.
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izsniegto patentu saraksti. Fonda Nr.4893. Apraksta Nr.2. Lietas Nr.3.
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izsniegto apliecību reģistrācijas žurnāls. Fonda Nr.4893. Apraksta Nr.2. Lietas Nr.5.
 19275. augustā pierakstīts un izdota peldu nodokļa marka Jūras ielā 36, Majoros
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1927 28.septembrī tiek izdota ārzemju pase Nr. 6814
 •  Valdības Vēstnesis, Nr132, 16.06.1930.
 1927 Piedalās tautas nobalsošanā
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1927 Iznāk "Otrdienas Rīts".
 •  Arheoloģija un Etnogrāfija, 30.sēj., Anete Karlsone. Rīga, 2018.
 1928 9. janvārī sākas aušanas kursi
 • Imantas Gars, Nr.1, 01.01.1928.
 • Imantas Gars, Nr.3, 01.02.1028.
 • Latvijas Sargs, Nr.1, 01.01.1928.
 1928 9. martā Centrālā zemes ierīcības komiteja skatīs Viļumson Helenes lūgumu par zemes gabala Nr.97F (Ķemeru miestā) dāvinājumu P.Viļumsonam
 • Zemes Ierīcības Vēstnesis, Nr.264, 31.01.1928.
 192816. maijā Centrālā zemes ierīcības komisija apstiprina P.Viļumsona īpašumtiesības uz zemes gabalu Nr.97F, ko dāvinājusi Vilumson Helenes
 • Zemes Ierīcības Vēstnesis, Nr.280, 22.05.1928. 
 1928 29. jūlijā pierakstīts un izdota peldu nodokļa marka Omnibus ielā 5, Majoros, Jūrmalā
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1928 14. augustā izrakstījies no Brīvības ielas 116 mājas grāmatas, Rīgā
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Mājas grāmata Brīvības ielai 116. Fonda Nr.2942. Apraksta Nr.1. Lietas Nr.2235.
 1928 24. septembrī sākas vispārējās aušanas kursi
 • Latvis, Nr.2072, 13.09.1928. 
 1928 3. oktobrī pierakstīts Stabu ielā 25, Rīgā
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1928Piedalās Saeimas vēlēšanās
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1929 2.jūnijā ieradies Ķemeru peldiestādē, Majoros
 •  Ķemeru Ziņas, Nr.3, 16.06.1929.
 19296. jūnijā pierakstīts un izdota peldu nodokļa marka Omnibus ielā 5, Majoros, Jūrmalā
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1929 26. jūnijā apstiprināti P.Viļumsona mākslas aušanas kursu statūti
 • Valdības Vēstnesis, Nr.160, 18.07.1940.
 193016.jūnijā tiek izdots Iekšlietu ministrijas paziņojums, ka nozaudētā P.Viļumsona ārzemju pase Nr. 6814 vairs nav derīga
 • Valdības Vēstnesis, Nr132, 16.06.1930.
193015. jūlijā pierakstīts un izdota peldu nodokļa marka Omnibus ielā 5, Majoros, Jūrmalā
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1930 Piedalās izstādē Kauņā, kas notiek Vitauta svētku ietvaros
 • Latvis, Nr.2598, 26.06.1930.
 1931Piedalās balsojumā par 6. maija ierosinājumu
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1931Piedalās Rīgas pilsētas domes vēlēšanās
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 1931Piedalās Saeimas vēlēšanās
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 193115. novembrī tiek atklāta  3. Latvijas lietišķās mākslas un piemiņlietu izstādi, kurā piedalās P.Viļumsona mākslas aušanas kursu audumi
 • Latvija, Nr.87, 17.11.1931.
 • Latvis, Nr.3015, 17.11.1931.
 • Mūsu Īpašums, Nr.47, 20.11.1931.
 1932 3. oktobrī Rīgā sākas mācības mākslas aušanas kursos, kuriem 25-30% atlaide, jo krīze
 • Lauku Doma, Nr.37, 29.09.1932. 
 1932. 7. decembrī ielikts sludinājums par to, ka Ķemeru centrā pārdod ļoti skaistu gruntsgabalu
 • Jaunākās Ziņas, Nr.277, 07.12.1932.
 19336. janvārī ielikts sludinājums par to, ka Jelgavā pie dzelzceļa stacijas pārdod skaistu gruntsgabalu 
 • Jaunais Zemgalietis, Nr.5, 06.01.1933.
 193325. aprīlī ielikts sludinājums par to, ka Jelgavā pie dzelzceļa stacijas pārdod skaistu gruntsgabalu
 • Jaunais Zemgalietis, Nr.91, 25.04.1933.
 193330. aprīlī ielikts sludinājums par to, ka Jelgavā pie dzelzceļa stacijas pārdod skaistu gruntsgabalu
 • Jaunais Zemgalietis, Nr.96, 30.04.1933.
 1934 21. aprīlī  ielikts sludinājums par to, ka Jelgavā pie dzelzceļa stacijas pārdod skaistu gruntsgabalu
 • Jaunais Zemgalietis, Nr.87, 21.04.1933.
 1934 1. oktobrī Rīgā sākas vispārējās mācības mākslas aušanas kursos
 • Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr.9, 01.09.1934.
 • Pēdējā Brīdī, Nr.235, 23.09.1935.
 1935 23. decembrī ziņo, ka jaunu kursistu pieņemšana turpinās
 • Studenta Dzīve, Nr.47, 23.12.1935.
 19368. janvārī Rīgā sākas mācības
 • Pēdējā Brīdī, Nr.294, 25.12.1935.
 1936 Ziedo Uzvaras laukuma izbūvei
 • Brīvā Zeme, Nr.25, 05.11.1936.
 • Jaunākās Ziņas, Nr.252, 05.11.1936.
 • Latvijas Kareivis, Nr.252.05.11.1936.
 • Mūsu Īpašums, Nr.45, 06.11.1936.
 • Rīts, Nr.306, 05.11,1936.
 1937 11. janvārī Rīgā sākas mākslas aušanas kursu vispārējās mācības
 • Brīvā Zeme, Nr.3, 05.01.1937.
 1937 19. janvārī ielikts sludinājums par Jaunsvirlaukas Staļģenes kroga izīrēšanu
 • Zemgales Balss, Nr.14, 19.01.1937.
 1937 5. aprīlī Rīgā sākas mākslas aušanas kursu vispārējās mācības
 • Jaunākās Ziņas, Nr.69, 27.03.1937. 
 1938 11. janvārī  Rīgā sākas mākslas aušanas kursu vispārējās mācības
 • Brīvā Zeme, Nr.293, 24.12.1937.
 • Jaunākās Ziņas, Nr.5, 08.01.1938.
 1938 10. oktobrī Rīgā sākas mākslas aušanas kursi
 • Brīvā Zeme, Nr.203, 08.09.1938.
 1938  Ziedo Uzvaras laukuma izbūvei
 •  Brīvā Zeme, Nr.19, 25.01.1938.
 • Mūsu Īpašums, Nr.2, 14.01.1938.
 1939.16. janvārī Rīgā sākas mākslas aušanas kursi
 • Brīvā Zeme, Nr.293, 24.12.1938. 
 • Brīvā Zeme, Nr.295, 29.12.1938.
 • Brīvā Zeme, Nr.4, 05.01.1939.
 1939 11. jūlijā Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu valde paziņo Stabu ielas 25 nekustamā īpašuma izpirkšanas maksu 4812,98 Ls, jo beidz pastāvēt dalītais īpašums
 • Valdības Vēstnesis, Nr.152, 11.07.1939.
 1939 20. martā tiek dzēsts patents aušanas mašīnai "Daugavas viļņi"
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Izsniegto patentu saraksti. Fonda Nr.4893. Apraksta Nr.2. Lieta Nr.3.
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Patenta dokumenti. Fonda Nr.4893. Apraksta Nr.1. Lieta Nr.2085.
 1939 11. septembrī uzraksta testamentu
 • Rīkojuma Vēstnesis, Nr.162, 18.08.1942.
 1939 3. oktobrī miris Rīgā
 • Jaunākās Ziņas, Nr.226, 05.10.1939.
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Pase 18642. Fonda Nr.385. Apraksta Nr.1.
 • Mūsu Īpašums, Nr.28, 10.10.1939.
 • https://timenote.info/lv/Peteris-Vilumsons

 1939

 8. oktobrī apglabāts Meža kapos, Rīgā

 • Jaunākās Ziņas, Nr.226, 05.10.1939.
 • https://timenote.info/lv/Peteris-Vilumsons

 

Zināšanu vietne veidota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu mērķprogrammas "KULTŪRELPA" ietvaros