Medaļas un apbalvojumi

Gads Norises datumiIzstāde Medaļas attēls un apraksts Avots
1908. 07.06.-09.06.

I lauksaimniecības izstāde Cēsu apr. Vecpiebalgā

Vecpiebalgas lauksaimniecības biedrības sudraba apbalvojumu medaļa.

Averss: centrā sējējs ar sētuvi, fonā lauks ar graudu maisiem, tālumā lauku ainava, gar malu noslēgtā joslā, sākot no lejas, leģenda: VEC-PEEBALGAS LAUKSAIMNIEECĪBAS BEEDRIBA.

Reverss.: uz lauku ainavas fona no pieciem kūlīšiem veidots labības statiņš, pie tā grābeklis un izkapts. Zem tā ornamentālā veidojumā leģenda: DARBĀ/TAUTAS NĀKOTNE; zem leģendas neliels ozollapu vainags, kas saņemts ar lenti, kuras gali veido ornamentu. Pusaplī gar augšējo malu ierāmējumā leģenda: VECPEEBALGAS LAUKSAIMNIEECĪBAS BEEDRIBA.

 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
1908 14.06.-16.06.

II Gulbenes lauksaimniecības un rūpniecības izstāde Valkas apriņķa Gulbenē

GRAND PRIX

Gulbenes (Schwanenburg) lauksaimnieku biedrības apbalvojumu zelta medaļa „Par centību”.

Averss: priekšplānā kreisajā malā pie koka stumbra stāvoša alegoriska sievietes figūra. Kreisajā rokā lauru zars, labā atbalstīta pret koku, pie kājām arkls un izkapts. Fonā lauku mājas, arājs ar arklā iejūgtu zirgu, govis ganībās.

Reverss: centrā ūdenī peldošs gulbis, virs tā ЗА ТРУДОЛЮБIЕ, zem tā PAR ZENTĪBU, gar malu noslēgtā joslā augšmalā: ШВАНЕНБУРСКОЕ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО; gar lejas malu: GULBENES LAUKSAIMNEEKU BEEDRĪBA.

 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
1908 22.06.-25.06.III zemkopības – lielrūpniecības izstāde Valmieras apr. LimbažosLimbažu (Lemsal) lauksaimniecības biedrības zelta apbalvojumu medaļa.

Averss: priekšplānā labajā pusē zem lauru koka uz labības kūļa sēdoša sieviete, tai izstieptā labajā rokā vainags, kreisajā – lauru zars. Pie lauru koka piesliets Merkura zizlis, koka pakājē labības kūlis, sirpis un grābeklis. Tālumā lauku ainava ar meža, mājas un arāja siluetiem.

Reverss: centrā vārpu ietvarā kronētā vairogā Limbažu ģerbonis. Gar malu noslēgtā joslā, sākot no lejas, leģenda: ЛЬЭМЗАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
1908 06.09.-08.09.

Izstāde Jaunjelgavas apriņķa Jēkabmiestā

Jēkabmiesta (Jakobstadt) lauksaimnieku biedrības sudraba apbalvojumu medaļa „Par sekmīgu darbību”.

Averss: priekšplānā pa kreisi pie koka stumbra uz labības kūlīša sēdoša sieviete, tās kreisajā rokā lauru vainags, labajā – pilnības rags ar augļiem, blakus sirpis, labības vārpas. Pie sievietes kājām izkapts un grābeklis. Fonā lauku ainava ar ēkām, baznīcu, mežu un arāju ar iejūgtu zirgu.

Reverss: centrā ЗА ТРУДОЛЮБIЕ PAR SEKMĪGU/ DARBĪBU,; gar malu noslēgtā joslā augšdaļā ЯКОБШТАДСКОЕ ОБЩ. СЕЛЬ. ХОЗЯЙСТВА, lejasdaļā JEKABMEESTA LAUKSAIMNEEKU BEEDRIBA.

 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
1908 ? ?
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
1909 12.06.-14.06.Lauksaimniecības, rūpniecības un amatniecības izstāde Jelgavā

Jelgavas (Mitau) lauksaimniecības biedrības lielā sudraba (zelta) apbalvojumu medaļa „Par sekmīgu darbību”.

Averss: centrā jūras krastā sievietes figūra ar grābekli pār plecu, pie kājām bišu strops ar lidojošām bitēm, fonā labajā pusē trīsmastu burukuģis, visam apkārt ozollapu un vārpu vītne

Reverss: centrā medaljonā vairāk augšgalā leģenda ЗА ТРУДОЛЮБIЕ, zem tā brīvs laukums gravējumam. Gar malu noslēgtā joslā, sākot no lejas, leģenda МИТАВСКОЕ  СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.

 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
1909 20.06.-22.06.

VI Rūjienas lauksaimniecības un mājrūpniecības izstāde, Valmieras apr.

Rūjienas zemkopības biedrības zelta apbalvojuma medaļa "Alga pēc nopelna ".

Averss: sēdoša sieviete garā antīkā tērpā atspiedusies uz vairoga ar bišu stropu, labajā rokā tur vainagu, kreisajā pilnības ragu. Pie kājām zemkopības darba rīki, aiz muguras labības kūlis, izkapts, grābeklis, sirpis. Fonā ēkas un koki. Lejasdaļā segments gravēšanai. Gar malu noslēgtā joslā augšdaļā leģenda ЗА ТРУДЫ ВОЗДАЯНIЕ. ALGA PEHZ NOPELNA.; lejas daļā lauru un ozola zari, pārsieti ar lenti.

Reverss: vārpu vītņu ietvarā, kuras lejasdaļā noslēdz vairogs ar Vidzemes ģerboni, leģenda РУЕНСКОЕ / СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ / ОБЩЕСТВО . RUJENES SEMKOPIBAS/BEEDRIBA.

 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
1909 ?Izstāde PērnavāZelta medaļa

Vidzemes lauksaimniecības un rūpniecības veicināšanas biedrības (Der Livländische Verein zur Beförderung der Landwirtschaft und des Gewerbfleisses) lielā sudraba (zelta) apbalvojuma medaļa.

Av.: centrā uz balustrādes sēdoša sieviete ar lauru zaru labajā rokā, kreisajā rokā āmurs, kas atbalstīts uz kalēja laktas. Pie kājām zobrats un meistarīgi darināta vāze ar osu, fonā labajā pusē dažādi rūpnieciski darbarīki, kreisajā pusē uz balastrādes papīra rullis ar uzrakstu DIPLOM. Uz apmales lejā LOOS.

Rv.: lauru vītnes ietvars (?)

 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
1909 ??

Sudraba medaļa

 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
1910 08.06.-13.06.I lauksaimniecības un rūpniecības izstāde AizputēGRAND PRIX

Zelta medaļa
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
1910 Izstāde Rēvelē (Tallinā)

Rēveles igauņu lauksaimniecības biedrības apbalvojuma zelta medaļa.

Averss: centrā bite ar izplestiem spārniem. Sākot no lejas, gar malu apkārt noslēgtā joslā leģenda: ЗА ТРУДОЛЮБИЕ И ИСКУССТВО.

Reverss: centrālā daļā uzraksts krievu valodā. Gar malu apkārt ornamentāls veidojums.

 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.
 • Par centību. Lauksaimniecības biedrību un izstāžu medaļas un nozīmes Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā. Laima Grīnberga. Rīga, 2011.
1910 ? ?Zelta medaļa  (pieņēmums - varbūt Novouzenskā)
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Apliecība. KD 1608 CVVM 162112.


Zināšanu vietne veidota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu mērķprogrammas "KULTŪRELPA" ietvaros