Internetā

23.10.2014. Sarkaņu bibliotēkā uzstādītas retas stelles: https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=4493

23.10.2014. Madonas novada audējas uzstāda retas stelles: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/madonas-novada-audejas-uzstada-retas-stelles.a103578/

24.10.2014. Apskatāmas slavenās Viļumsona stelles: https://www.tvnet.lv/5038116/apskatamas-slavenas-vilumsona-stelles

24.10.2014. Viļumsona stelles Madonas novadā: https://www.youtube.com/watch?v=TsBO7ql4zO4&t=28s

24.10.2014. Madonas novadā audējām - retas stelles: https://www.youtube.com/watch?v=t4Se6ilzS4Y&t=11s

05.12.2014. Madonas novadā uz Viļumsona stellēm noaustas pirmās segas: http://madona.pilseta24.lv/zina?slug=madonas-novada-uz-vilumsona-stellem-noaustas-pirmas-segas

06.12.2014. Uz slavenajām Viļumsona stellēm noaustas pirmās segas: https://www.apollo.lv/5891277/uz-slavenajam-vilumsona-stellem-noaustas-pirmas-segas

15.03.2016. Sarkaņu Amatu skolā klaudz vēsturiskās Viļumsona stelles: https://www.la.lv/sarkanu-amatu-skola-klaudz-vesturiskas-vilumsona-stelles

05.07.2017. Sarkaņu Amatu skolā aizvadīta meistarklase "Mācāmies darot": https://www.youtube.com/watch?v=0p6FOKnwKNM

01.08.2017. Prasmju apgūšana darbam Viļumsona stellēs: https://www.gulbenesmuzejs.lv/pasakumi/vilumsona-stelles/

26.12.2019. Atgriezt Pētera Viļumsona ražotās stelles mājās - tā bija goda lieta: https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/jelgavasvestnesis-lv/vestnesa-arhivs/atgriezt-petera-vilumsona-razotas-stelles-majas-ta-bija-goda-lieta/

09.06.2020. Vīpē varēs apgūt aušanu slavenajās Viļumsona stellēs: https://www.krustpils.lv/jaunumi/2714-vipe-vares-apgut-ausanu-slavenajas-vilumsona-stelles

24.11.2020. Iekļaušana nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā – tikai sākums Viļumsona steļļu popularizēšanai: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/ieklausana-nemateriala-kulturas-mantojuma-saraksta-tikai-sakums-vilumsona-stellu-popularizesanai.a382897/

24.11.2020. Inclusion in the list of intangible cultural heritage - just the beginning for the promotion of Vilumsons looms: https://baltics.news/2020/11/24/inclusion-in-the-list-of-intangible-cultural-heritage-just-the-beginning-for-the-promotion-of-vilumsons-looms/

25.11.2020. Nacionālajā nemateriālās kultūras sarakstā iekļauj aušanas prasmi: https://www.youtube.com/watch?v=AWV4BKybBb4

25.11.2020.  Nacionālajā nemateriālās kultūras sarakstā iekļauj aušanas prasmi: https://www.retv.lv/raksts/nacionalaja-nematerialas-kulturas-saraksta-ieklauj-ausanas-prasmi

20.07.2021. Amatu mājas Viļumsona stelles drīz būs gatavas darbam: http://muzejs.ventspils.lv/amatu-majas-vilumsona-stelles-driz-bus-gatavas-darbam/

22.07.2021.  Amatu mājas Viļumsona stelles drīz būs gatavas darbam: https://www.ventspilnieks.lv/zinas/amatu-majas-vilumsona-stelles-driz-bus-gatavas-darbam/

20.03.2021. Latvijas rokdarbu lepnums - Pētera Viļumsona pirms 110 gadiem radītā brīnummašīna: https://jauns.lv/raksts/9viri/433984-latvijas-rokdarbu-lepnums-petera-vilumsona-pirms-110-gadiem-radita-brinummasina

03.04.2021. Ērgļi: Stāsts par stellēm cauri gadsimtiem: https://www.dzirkstele.lv/celojumi/ergli-stasts-par-stellem-cauri-gadsimtiem-180027

05.04.2021. Jelgavā atkal auž uz Viļumsona stellēm: https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/jelgava-atkal-auz-uz-vilumsona-stellem/

07.12.2021. Etnovēstis.  Papildināts Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts: https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/etno-vestis/papildinats-latvijas-nemateriala-kulturas-mantojuma-saraksts.a152936/

12.12.2021. Diena sākusies.  Nacionālā kultūras mantojuma saraksta jaunvērtības LNKC ekspertes Gitas Lanceres skatījumā: https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/diena-sakusies/nacionala-kulturas-mantojuma-saraksta-jaunvertibas-lnkc-eksperte.a153171/

28.12.2021. Sarkaņu rokdarbniecēm - 10: https://www.youtube.com/watch?v=HQ_s6CPB4VU

23.01.2022. Gulbenes muzejs: Divi meistari Jūliji un "brīnummašīna" - pusautomātiskās stelles: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/vietu-lietas-latvija/gulbenes-muzejs-divi-meistari-juliji-un-brinummasina-pusautomati.a154997/

17.08,2022, Rīta regtaimā par Pēteri Viļumsonu: https://latvijasradio.lsm.lv/lv/pleijeris/?embed=0&id=164669&time=-1_0&size=compact&theme=white&detached=1


Aušanas prasme Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminas stellēs: https://nematerialakultura.lv/Elementi/ausanas-prasme-petera-vilumsona-pusautomatiskajas-vienpaminas-stelles-2020/

Amatu mājas Viļumsona stelles drīz būs gatavas darbam: https://www.visitventspils.com/lv/pasakumu-kalendars/40094/

Jūgendstila noskaņās: dekoratīvās mākslas attīstības aspekti Latvijā: https://journals.openedition.org/rbnu/2543

Mana Jelgava: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.jelgavniekiem.lv%2Fpict%2Fres%2Fmana_jelgava.pdf&clen=10930657&chunk=true

IIDA Craft school: https://www.iida.ee/exposition/looms/linda-lehtla-s-jacquard-loom-insener-peteris-vilumsons-original-loom


Pēteris Viļumsons: https://timenote.info/lv/Peteris-Vilumsons

Pēteris Viļumsons: https://latgalesdati.du.lv/persona/12066

Pēteris Viļumsons: http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/visi-ieverojami-cilveki-jelgava/548/


Zināšanu vietne veidota ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu mērķprogrammas "KULTŪRELPA" ietvaros